Giftig luft

Luftrensere kan inneholde giftige stoffer

Disse står ofte ikke listet opp på ingredienslisten bakpå produktene. Disse har blitt bevist å kunne ha en skadelig effekt hos spebarn, og skape hodepine hos voksne. Luftrensere inneholder i mange tilfeller et stoff som kalles karsinogen som er direkte linket til å forårsake kreft. Mange inneholder også flyktige organiske forbindelser og andre giftige stoffer som ftalat estere. Når de inneholder alle disse stoffene blir luftrenserene som inneholder dem til rene giftbomber. I en studie av 13 ulike helt ordinere luftrensere ble det linket til at disse kjemikaliene hadde en effekt på dem med astma, pusteproblemer og redusert utvikling. Luftrenserene fikk, blant annet, astma til å bli mer aggressiv enn tidligere.

Naturlige og uparfymerte luftrensere ble testet

Det ble testet luftrensere som var merket med «helt naturlig» og «uparfymert» men de inneholdt fortsatt giftstoffene nevnt ovenfor. Ingen av disse luftrenserene hadde gjennomgått en testfase for å sørge for at de var trygge for forbrukerne. De ble sendt rett ut på markedet og det samme skjer med flesteparten av luftrenserene.

Slik som reglene for testing fungerer i dag så er det industrien som produserer produktene som setter reglene. Dette betyr at det ikke testes fordi det ikke er et krav om dette. Denne testen ble gjennomført av «The Natural Resources Defense Council (NRDC)».

Dichlorobenzene er et stoff som brukes som et skadedyr middel. Dette har blitt linket opp mot astma og lungeproblemer. Mange luftrensere inneholder dette stoffet i tillegg til de allerede farlige stoffene. Mange kjæledyr døde i et kort tidsrom etter at luftrensere ble tatt i bruk, og alle disse inneholdt Dichlorobenzene.

Mange syntetiske dufter skaper respiratorisk irritasjonmomenter, som betyr en betennelse i lungene. Dette skaper store problemer for den som opplever dette.

Stoffene som blir frigitt fra luftrensere, og andre giftige produkter, fester seg i fettlaget i kroppen over tid. Farene bygger seg opp. Dette kan gjøre vekttap vanskelig da kroppen holder på fett som en selvforsvarsmekanisme. Kroppen klarer ikke bryte ned giften, men holder på den istedenfor for å skade kroppen.

For å holde et hjem trygt anbefales det å fjerne luftrensere og andre produkter som kan bevises å inneholde slike farlige stoffer. Dette er også for å sørge for at de som kommer etter oss skal få en bedre hverdag. Siden disse giftstoffene forårsaker problemer for spebarn og voksne er det spesielt viktig for barn å holde seg unna luftrenserene, så lenge de ikke er 100% sikre på at de er giftfrie.