Oversikt over avfuktere

En avfukter er et husholdningsapparat som brukes til å redusere luftfuktigheten i huset. Disse brukes for både helse og komfort, eller for å få vekk mugglukt. Større avfuktere brukes også i store bygninger som for eksempel innendørs isbaner for å kunne kontrollere nivået på luftfuktigheten.

Vannet i luften kan komme fra flere forskjellige steder. For eksempel når man tørker klær inne, koker vann til matlaging, eller dusjer. Til og med når vi puster produseres det fuktighet. Derfor kan det være en fordel med en avfukter som reduserer luftfuktigheten i huset. Å redusere fuktigheten vil også bidra til å hindre mugg, og kan være fordelaktig for de som har allergi.

Avfuktere har en hygrostat, noe som kan sammenlignes med termostaten på en varmeovn. Ved hjelp av denne kan man holde fuktigheten på et bestemt nivå. Du trenger altså ikke å styre avfukteren, den vil slå seg av og på ettersom det er behov for det.

Mekaniske / avkjølende klimaanlegg

Den vanligste typen er mekaniske/avkjølende anlegg. Disse trekker fuktig luft gjennom en nedkjølt spole. Vannet kondenseres og forsvinner, og luften blir så oppvarmet i spolen. Etter dette blir den oppvarmede og avfuktede luften sluppet ut i rommet. Denne metoden er mest effektiv hvis den brukes på steder med over 45 % luftfuktighet. Hvis klimaet er kaldt vil prosessen være mindre effektiv.

Det som skiller disse avfukterene fra vanlige klimaanlegg er at både kondensatoren og fordamperen sitter i samme bane hvor luften flyttes. I et vanlig klimaanlegg vil varmeenergi bli overført ut til rommet på grunn av at spolen i kondensatoren utløser varme. I avfukteren derimot, er alle komponentene i samme rom i anlegget, og dermed blir ikke varmeenergien fjernet.

Konvensjonelle klimaanlegg

Disse klimaanleggene er veldig like de mekaniske/avkjølende, og de virker som en avfukter når de kjøler ned luften. I et vanlig klimaanlegg vil luften passere over kalde spoler, og så rett ut i rommet. Det vil ikke gå forbi en kondensator og bli varmet opp, slik som en avfukter for kjøling. Konvensjonelle klimaanlegg vil bruke ekstra med energi fra luft ute, og ny luft kan ha mer fuktighet i seg enn det rommet trenger. Et eksempel på dette kan være et rom med basseng som allerede har høy luftfuktighet.

Spray avfuktere

Når vann kjøles ned til under duggpunktet, vil vannet i luften kondensere fortere enn det fordampes. Ved hjelp av en spray avfukter vil spray av kaldt vann og luft blandes for å fange opp fuktigheten i rommet. De kan også fange opp ulike forurensninger slik som pollen.

Midlertidig avfukter

Klimaanlegg i vinduer har kondensatorer og ekspansjonsenheter, og kan derfor ofte brukes som en midlertidig avfukter. De sender da varme tilbake til det samme rommet som den kalde luften. Rommet vil få tørrere luft, men litt varmere enn vanlig. I tillegg er de fleste anleggene styrt av en termostat som fanger opp temperaturen i stedet for å fange opp fuktigheten. Men dette brukes til å kontrollere avfukterne.